Przejdź do treści

admin

Wycena robót budowlanych – praktyczny poradnik

  • przez

Wycena robót budowlanych jest niezbędna dla właścicieli nieruchomości, inwestorów oraz wykonawców, którzy chcą oszacować koszty i czas realizacji projektu budowlanego. Wycena jest procesem, który pozwala na określenie kosztów materiałów, robocizny, narzędzi oraz innych elementów niezbędnych do wykonania prac budowlanych. Wycena… Czytaj dalej »Wycena robót budowlanych – praktyczny poradnik

Solidarna odpowiedzialność inwestora – definicja i implikacje

  • przez

Odpowiedzialność solidarna inwestora to pojęcie, które związane jest z realizacją umów budowlanych. W skrócie oznacza ona, że każdy z dłużników (czyli inwestor i wykonawca) odpowiada za całość długu, czyli wynagrodzenie podwykonawcy. Spełnienie świadczenia przez jednego z dłużników zwalnia pozostałych. W… Czytaj dalej »Solidarna odpowiedzialność inwestora – definicja i implikacje

dokumentacja budowlana

Dokumentacja budowlana – podstawy i zasady prowadzenia

  • przez

Dokumentacja budowlana to nieodłączny element każdej inwestycji budowlanej. Jest to zbiór dokumentów, których celem jest udokumentowanie przebiegu prac budowlanych oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego. Właściwie prowadzona dokumentacja budowlana umożliwia inwestorowi kontrolowanie przebiegu prac, a także ułatwia przeprowadzenie… Czytaj dalej »Dokumentacja budowlana – podstawy i zasady prowadzenia

dokumentacja-fotograficzna-prac-budowlanych

Dokumentacja fotograficzna prac budowlanych: jak ją prawidłowo sporządzić?

  • przez

Dokumentacja fotograficzna prac budowlanych to proces dokumentowania postępu prac budowlanych za pomocą zdjęć. Jest to ważne narzędzie dla inspektora nadzoru budowlanego, kierownika budowy, a także dla innych podmiotów biorących udział w realizacji budowy. Dokumentacja fotograficzna pozwala na szybkie i jasne… Czytaj dalej »Dokumentacja fotograficzna prac budowlanych: jak ją prawidłowo sporządzić?

dziennik-budowy

Dziennik budowy – jak prowadzić i dlaczego jest on ważny?

  • przez

Dziennik budowy to jeden z najważniejszych dokumentów budowlanych, który służy do rejestrowania przebiegu robót budowlanych oraz dokumentowania zdarzeń i okoliczności występujących w trakcie ich realizacji. Jest to dokument urzędowy, który musi być prowadzony przez każdego inwestora, który występuje o decyzję… Czytaj dalej »Dziennik budowy – jak prowadzić i dlaczego jest on ważny?

inspekt nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego: definicja, obowiązki i przykłady działań

  • przez

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest kluczową postacią w procesie budowlanym. Jego zadaniem jest kontrolowanie jakości oraz zgodności prac budowlanych z projektami, przepisami i standardami technicznymi. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest reprezentantem interesów inwestora na budowie, który ma pełną kontrolę nad przebiegiem postępu… Czytaj dalej »Inspektor nadzoru inwestorskiego: definicja, obowiązki i przykłady działań

budownictwo kubaturowe

Budownictwo kubaturowe – charakterystyka i kluczowe cechy

  • przez

Budownictwo kubaturowe to jeden z podstawowych rodzajów budownictwa, który zajmuje się wznoszeniem obiektów o znacznej kubaturze. Charakterystyczne dla tego typu budownictwa są duże, masywne budynki, które zwykle pełnią funkcje mieszkalne, biurowe lub przemysłowe. Budynki te wyróżniają się nie tylko swoją… Czytaj dalej »Budownictwo kubaturowe – charakterystyka i kluczowe cechy